پرواز کردن

من معمولا زیاد خواب پرواز کردن میبینم. توی خواب دارم میدوم و یکدفعه بعد از یک قدم بزرگ میبینم که معمولا در ارتفاع پایین و موازی با زمین به پرواز درمیام. این نوع خواب معنی خوبی هم داره .

دیشب خواب میدیدم با عصا دارم یک جایی راه میرم و همینکه روی عصا فشار آوردم که بلند بشم یکدفعه همون حالت برام پیش اومد و اینبار با عصا شروع به پرواز کردم! خلاصه که انگار این وضع پام تغییر مهمی در روحیات من نداشته.

راستش از این وضعم دو تا درس گرفتم تا امروز. اول انیکه قدر سلامتی رو بدونم و بیشتر مراقب باشم که این اتفاقات برام پیش نیاد و دیگه دوستای دور و برم و بهتر بشناسم. اونهایی که مهربون بودند و اونهایی که حتی زحمت یک تلفن به خودشون ندادند و اونهایی که ثابت کردند دوست هستند. خدا رو شکر تغریبا همه توی دسته اول و سوم بودند و جز معدود یکی دو تایی که راستش برام زیاد هم غیر منتظره هم نبودند.

نظرات بسته مي باشد.