جنگ

برای اجرای برنامه کنسرت موسیقی پگاه رفتیم مدرسه امشب. وقتی شعری رو که تمام بچه ها با هم در آخر برنامه اجرا کردند شنیدم ناخودآگاه اشک تو چشمام جمع شد. یاد دوران بچگی خودم افتادم، یاد سرودهای انقلابی، یاد جنگ افتادم، یاد دوستایی که دیگه ندارم و به جنگ باختمشون افتادم.

اینجا مدینه فاضله نیست اما بی نهایت از اینکه بچه هام در محیطی بزرک میشوند که حتی به ظاهر در اون جنگ راه حل دیده نمیشه خوشالم. متن شعر مربوط به سیاه پوستها و برده های آفریقایی ساکن آمریکا میشه و اگر خواستید با یک جستجوی ساده در اینترنت میتونید تاریخچه اون رو پیدا کنید:

I’m going to lay down my sword and shield
Down by the riverside
Down by the riverside
Down by the riverside
Going to lay down my sword and shield
Down by the riverside
Ain’t going to study war no more

Ain’t going to study war no more
Ain’t going to study war no more
Ain’t going to study war no more
Ain’t going to study war no more
Ain’t going to study war no more
Ain’t going to study war no more

I’m going to put on my long white robe
Down by the riverside
Down by the riverside

Down by the riverside
I’m going to put on my long white robe
Down by the riverside
Ain’t going to study war no more
I’m going to talk with the Prince of Peace…

۲ Responses to “جنگ”

  1. منم گاهی وقتها از اینکه پسرک داره کودکیش را جدای از کودکی ما تجربه میکنه خیلی حس رضایت دارم ولی گاهی این رضایت با یه جور احساس گناه همراه میشه… یه جور حس گناه که نمیتونم کاری برای بقیه بکنم که نمیتونم این حس رو با دیگران که تو ایرانن شریک بشم.
    ببینم بچه ها تو کانادا یونیفورم نمیپوشن یا میپوشن و این روز آزادشون بوده؟ چه خوب که شما اجازه فیلم گرفتن و عکس گرفتن دارین که همه اش میشه خاطره ولی انگلیس از هلت اند سیفتی مارو کشته. اجازه نداریم از بچه ها تو مدرسه عکس یا فیلم بگیریم چون عکس بقیه هم میفته!!!

  2. دوست نادیده
    بچه ها اینجا تو مدرسه عمومی یونیفرم نمیپوشند. اجازه فیلم گرفتن هم داریم اما اجازه انتشار روی اینترنت اگر اسم اونها مشخص باشه فکر کنم نداشته باشیم. این فیلم هم چون عمومی بود من رو اینترنت گذاشتم اما مثلا اگه بچه ها بیان خونه برای مهمونی تولد و من فلیم بگیرم این فیلم و رو اینترنت نمیگذارم.
    در هر حال اینجا یک کم با این چیزها کمتر گیر میدن چون مهاجر زیاده :)