اسمال آقا

برای رایان آهنگهای سوسن خانم و اسمال آقا رو گذاشتم روی آی پاد که گوش کنه اون هم به شدت از این آهنگها خوشش اومده اما اونها رو با اسمهای خودش صدا میکنه.

به سوسن خانم میگه سوزن خانم اما به اسمال آقا میگه کوچولو اقا (small agha)!

نظرات بسته مي باشد.